לרכישות אונליין

                                              יש ללחוץ על הפריט הרלוונטי, להכניס פרטים והפריט אצלך בתיבת המייל במיידי!

עכשיו גם בפורמט הדיגיטלי

בפורמט הדיגיטלי

Tip: Now add a cart Page to your site so that your buyers will be able to make purchases. Go Pages > Add pages > Cart

 

Drag the Cart button to the header and linkit to your Cart page >>

© כל הזכויות שמורות

  • facebook-square
  • youtube-square
  • blogger-square
  • linkedin-square
  • google-plus-square
  • twitter-bird2-square

© Copyright Uniting Church Arizona. all rights preserved.