לרכישות אונליין

                                              יש ללחוץ על הפריט הרלוונטי, להכניס פרטים והפריט אצלך בתיבת המייל במיידי!

עכשיו גם בפורמט הדיגיטלי

בפורמט הדיגיטלי

Tip: Now add a cart Page to your site so that your buyers will be able to make purchases. Go Pages > Add pages > Cart

 

Drag the Cart button to the header and linkit to your Cart page >>