top of page
היי, אם הגעת לכאן כנראה שחיפשת משהו. מהו החיפוש שלך? מידע? עצה? פתרון? סקרנות?
אולי הפיכת הטוב שלך למצוין, שיבוח כישורי הניהול האישי שלך ושל העסק שלך, או הגשמת מטרותיך ושאיפותיך העסקיות או האישיות? אם ענית "כן" לאחת מהשאלות,  
אתה במקום הנכון.

 


חברת KeyWe עוסקת בפיתוח אישי וארגוני ומלווה תהליכי שינוי בארגונים ותהליכי פיתוח אישיים.
מפתחת הדרכות וסדנאות על בסיס  פלטפורמות ומתודולוגיות שנצברו ועוצבו במהלך השנים ע"י החברה, לשיפור תהליכי עבודה, פיתוח צוותים והנבת תוצאות לצורך שיפורי ביצועים ותוצאות.
מסייעת על ידי ייעוצים, אימונים וליוויים אישיים לבעלי תפקידים להטמעת הטכניקות וכלים ניהוליים הנרכשים במהלך ההדרכות, הסדנאות והאימונים האישיים.
חברת Key-We  מאמינה כי המפתח נמצא בכל אחד ואחת להבאת השינוי, ודוגלת בגישה הפרואקטיבית  של ייזום ועשייה לצורך "הנעת הגלגל" קדימה.


   

bottom of page