top of page
Keyboard and Mouse

מספרים עלינו

רונן אלקיים, בסיס צה"ל

״עינת מרצה מעולה, סוחפת ומקצועית מאד, מעבירה תכנים באופן קולח ומרתק"

מכתב תודה אימון עסקי

מכתב תודה- פיתוח אישי

מכתב המלצה -המוסד לבטיחות

מכתב המלצה -מועדון פבריגת

מכתב תודה -
אונ' בר אילן מנהל עסקים 

מכתב המלצה -
רשות המעברים משרד הבטחון 

מכתב המלצה - קונצרן תנובה 

מכתב המלצה - אגודת מהנדסי הבטיחות

bottom of page